Super Trio...Super Trójka...

Hello, dears!
I am so happy to be a part of Marta's Design Team.
Next, to so wonderful and talented designers, I will be inspiring you to create with Digi Stamps.
Witajcie moi drodzy!
Bardzo jest mi miło i przyjemnie, że mogę być częścią Design Teamu Marty.
Obok tak wspaniałych projektantek, będę Was inspirować do tworzenia z użyciem Digi Stempelków.

I will tell you, that when I have seen for the first time those easter baby chickens, and then Marta started DT call, I have told to myself, let's do it, they will be yours!
And they are! I have a pleasure to make with them three easter card.
Super Trio.
You will find them HERE.
Powiem Wam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam te wielkanocne kurczaczki, 
a potem Marta ogłosiła nabór do DT, to powiedziałam sobie, dawaj te kurczaki będą twoje!
I są! I mam przyjemność zrobić z nimi trzy wielkanocne karteczki.
Super Trójka.
Znajdziecie ją TUTAJ.

Here are my cards.
Two layers of coloured paper, this one from Magiczna Kartka,
doily, twine, foamiran flowers and sentiment Alleluja.
And three cards been created, light and fun.
A to moje karteczki.
Dwie warstwy papieru kolorowego, ten od Magicznej Kartki
serwetka, sznurek, kwiatek z foamiranu i napis Alleluja.
I tak powstały trzy, lekkie i przyjemne karteczki.
And here are digi stamps which I have used:
Oto digi stempelki, których użyłam:


Thank you for attention and I would like to welcome you on Facebooku and Stamp Group.
Have a good day.
Dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzania nas na blogu, 
Miłego dnia
xxx

An Exploding Box with Baby Boy Shoes...Exploding Box z Bucikami...

Witam Was kochani!
Hello, dears!

Dziś, w kolejnym poście z serii Inspiracje z ploterem Brother Scan'N'Cut
będzie o troszkę o projektowaniu własnych wzorów.
Tak, da się! I takie rzeczy potrafi to sprytne urządzenie.
Today, in the next post from  a series of inspirations with plotter Brother Scan'N'Cut,
will be a little bit of creating our own projects.
Yes, we can do it! This clever device can do this and more.

Każdy szcześliwy właściciel plotera posiada dostęp do strony i programu Brother Scan'N'Cut, 
który znajduje się TUTAJ. Logujemy się, utworzonym loginem i hasłem, i mamy dostęp do darmowych, już gotowych projektów. 
Wszystkie gotowe projekty znajdują się w zakładce CANVAS PROJECTS
Obok znajdują się jeszcze dwie zakładki: MY PROJECTS i PATTERN COLLECTION.
Ta pierwsza właśnie pozwala nam na tworzenie swoich własnych projektów.
Every happy owner of plotter has an access to site and designed a graphic programme of Brother Scan'NCut, which you can find HERE. We login on, with created login and password, and we have an access to free and ready projects.
All, ready projects you can find in CANVAS PROJECTS folder. Next, you can see two folders:  
MY PROJECTS and PATTERN COLLECTION. The first one is for designing your own projects.
No dobrze, jak stworzyć swój projekt?
Klikamy w zakładkę MY PROJECTS i wybieramy kwadracik NEW.
Ok, what we need to do to make our own project?
We click on MY PROJECTS folder and on square NEW.
Otwiera się nowe okno z polem podobnym jak mata plotera. 
To jest nasze miejsce gdzie możemy projektować.
The new window appears with design area similar to cutting mat of our plotter.
This is our place where we can design.
Po lewej stronie mamy do wyboru już gotowe kształty, ramki, obramowania, loga i czcionki, 
które możemy wykorzystać w naszym projekcie.
On the left side, we have ready shapes, frames, borders, logos and fonts, 
which we can use in our project.
Rozwijając zakładkę Basic, zobaczymy duży wybór kształtów podstawowych.
When we open folder Basic, we can see a big choice of basic shapes.
Wybierzmy sobie na przykład koło. Od razu pojawia się ono po prawej stronie na naszej macie. Tam możemy go dowolnie zmniejszać lub powiększać, kopiować i wklejać kilka razy. Potem tylko wysyłamy nasz projekt do plotera i wycinamy.
Let's chose a circle. Straight away circle appears on the right side on our matt. Here we can freely reduce or enlarge it, copy and paste it several times. After that, we just need to send our project to a plotter and cut it out.
Ok, tyle na dziś, żebym Was nie wystraszyć.
Ok, that is all for today. I don't want to scare you off.

Ja zaprojektowałam sobie buciki do exploding boxa. Miałam wycięty szablon i wycinałam zawsze nożyczkami, ale już mi się nie chce, więc przeniosłam go do programu i teraz mogę w szybki i łatwy sposób wyciąć buciki przy pomocy plotera.
I have designed baby shoes to exploding box. I had ready templates and I have always cut them out with scissors, but I am lazy to do this now, so I have exported it to a programme and now in very easy and fast way I can cut out my shoes with help of my plotter.
Skorzystałam z pliku na Exploding Box bez łączeń o wymiarach 10x10 cm. 
Ozdobiłam go papierami z kolekcji Malutkie Szczęścia i w środku dałam moje buciki, 
wersja dla chłopca.
I have used a file for An Exploding Box without connectors of dimension 10x10 cm.
I have decorated it with papers from collection Little Happiness and inside I have affixed my baby shoes, baby boy version.
A tu mam dla Was niespodziankę. Plik do poprania Buciki Chłopięce.
Miłego użytkowania!
And here I have a surprise for you. A file with Baby Boy Shoes to download.
Happy using!
Baby Boy Shoes
Miłego dnia!
Have a  good day!
xxx

Photo Colour inspiration...Inspiracje zdjęciem... La-La Land Crafts...

Hello! This week we are playing with Photo Colour Inspiration.
Witam! W tym tygodniu bawimy się z Kolorami ze zdjęcia.
Here is it:
Oto one:
Here is my interpretation:
Oto moja interpretacja:
Copic markers used:
skin: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
hair: E13, E15, E18, YR12
outfit: R81, R83, R85, C0, C1, C3
flower wretch: R81, R83, R85, G21, G24, G28
Have a good Monday!
Miłego poniedziałku!
xxx

Prepare for Easter...Przygotowania do Wielkanocy...

Hello, everyone! 
As Easter time is very close,
I have for you two propositions for Easter cards.
Both are made from the newest paper collection from LemonCraft - House of Roses.
This is a perfect paper collection for spring, easter projects.
Witam wszystkich!
Jako że Wielkanoc coraz bliżej, zrobiłam dla Was dwie propozycje kartek Wielkanocnych.
Obie zrobione z najnowszej kolekcji od LemonCraft - House of Roses.
Ta kolekcja idealnie pasuje do wiosennych, wielkanocnych projektów.
First one with easter egg from Scrapiniec from Royal Easter - Eggs set of 3.
I have layered it in the centre and on the side I have added a bunch of fabric flowers.
Pierwsza z pisanką od Scrapiniec z kolekcji Royal Easter - Eggs set of 3.
Przykleiłam ją na środku, a z boku dodałam bukiet kwiatów fabric flowers.
A second card made from the same papers. In the middle, you can see two easter eggs cut out from white paper with cutting die Craft & You - Easter Egg 2.
On the side again a bunch of fabric flowers.
Druga zrobiona z tych samych papierów. W środku widzicie dwie pisanki wycięte wykrojnikiem Craft & You - Easter Egg 2 w białym papierze.
Z boku znowu bukiet kwiatów fabric flowers.
And here for compare, two cards together.
Which you like more?
A tu obie dla porównania.
I którą wolicie?
Thank you for your attention. Hope you like it.
Please visit our Facebook Page and Foamiran Flowers UK.
Soon I will have for you a surprise! New video tutorial for some spring flowers!
Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało.
Odwiedzajcie nas na Facebook Page i na Foamiran Flowers UK.
W krótce niespodzianka! Nowy video tutorial wiosennych kwiatków!
xxx
Henryka

Easter Bunny...Wielkanocny Zajączek...

Hello! Time for a new challenge with Białe Kruczki!
Witam! Czas na wyzwanie z Białe Kruczki!
This month we are making all Easter projects,
Challenge called Easter Bunny!
W tym miesiącu tworzymy wielkanocne projekty.
Wyzwanie Zajączek!

Here is my proposition, Easter Card with a bunny.
Oto moja propozycja, karteczka wielkanocna z zajączkiem.
I have used:
Użyłam:
Please join us!
Zapraszam do zabawy!
xxx

One for a Girls...Dla dziewczyny... La-La Land Crafts...

Hello, as every Monday I have an inspiration for you with La-La Land Crafts products.
Witam, jak w każdy poniedziałek mam dla Was inspirację z produktami La-La Land Crafts.

This time we are making a card for a girl.
 In Ireland and UK we have Mathers Day this week so let's celebrate the day!
Tym razem robimy kartkę dla dziewczyny.
W Irlandii i UK mamy Dzień Matki w tym tygodniu więc uczcijmy ten dzień!

Products used:
Użyte produkty:
Stamp StempelMarci with Rose 
Dies Wykrojniki:Flower BorderDragonfly
Copic Markers:
skin: E0000, E000, E00, E08, E11, R00, R20, R21
hair: C1, C3, C5, C7, C9, 100
outfir: V01, V05, V06, V09, W0, W1, W3, W5, W7

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka